รายละเอียดดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย
ยอดจัด หรือวงเงินที่จะได้รับ ( เต็มจำนวน ) 100,000 บาท
หัก : ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.25% - xx.xx% 1,250 บาท
หัก : ค่าบริการดูแล และจอดรถยนต์ชั้นดี 1,000 บาท
หัก : ค่าดำเนินการ ( เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น ) 3,000 บาท
ลูกค้าจะได้รับเงินกลับไปในวันทำสัญญาา 94,750 บาท
ครบกำหนดระยะเวลา ให้ต่อเฉพาะดอกเบี้ย และค่าจอดเท่านั้นู้ยืม
เวลาไถ่ ให้นำมาไถ่ ด้วยยอดจัด หรือวงเงินที่ได้รับ ( เต็มจำนวน )
สนใจติดต่อได้ที่